Påmelding og administrasjon av kundearrangmenet

Pidena er verktøy som NTE Marked bruker til å invitere og administrere arrangent. Du som er bruker av verktøyet har eget ansvar for at innhenting av peronopplysninger er i tråd med personvernlovgivningen. Det er i dag ikke mulig å sette default på sletting. Aktiviteter i Pindena vil bli gjennomgått en gang per måned. Aktiviteter som er gjennomført for mer enn 30 dager siden per den 1. i hver måned vil bli slettet dersom ikke annet er avtalt.