Påmeldingsskjema

Vi ønsker velkommen til kick-off samling for ansatte i NTE Nett og TEN 28.10.19

09.00 - Registrering med en matbit

09.30 - Programstart

11.00 - Lunsj

12:15 - Programmet fortsetter

14:15 - Avslutning for dagen

Vel hjem!

 

Obligatorisk oppmøte, eventuelt fravær avklares med nærmeste leder.

Det er lagt opp til felles transport, bruk av egen bil bør unngås.

Arbeidstid inkludert reisetid ut over normal arbeidsdag, føres som 50% overtid. Timeføring på egen seksjon/avdeling.

Informasjon

Tid
Mandag 28. oktober 2019 kl. 09.00 - 14.15
Påmeldingsfrist
Fredag 11. oktober 2019 kl. 23.30

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.