Pindena mediabank Media ID 80

Vi søker pilotkunder for test av solenergi i landbruket

Solenergi er på full fart inn i det norske landbruket. NTE, Norsk landbruksrådgivning, Smartgrid og Mære landbruksskole har gått sammen om et felles arbeid med kompetansebygging innen solenergi. Vi ønsker å bygge kunnskap om hvordan landbruket på best mulig vis kan utnytte teknologien til å produsere energi på eget bruk. Vi søker derfor 10 gårdsbruk med ulike produksjoner og ulike produksjonsomfang, som kan tenke seg å være pilotkunder i dette arbeidet.

Hva ønsker vi å finne ut?

  • Vi ønsker å kartlegge landbruket i Nord-Trøndelag som energiprodusent.
  • Vi vil gjøre en analyse av hvordan energiprofilene i ulike produksjoner er.
  • Vi vil lære oss en metodikk for best mulig effektiv planlegging og bygging av solcelleanlegg i landbruket.
  • Vi vil se nærmere på lønnsomhet.
  • Med utgangspunkt i pilotbrukerne vil vi dele erfaringer med resten av landbruket.

Hva betyr det å være et pilotbruk?

  • Du får en enkel energianalyse og en analyse av potensiell energiproduksjon
  • Du får en gjennomgang av mulige utfordringer knyttet til framtidid effekt-tariffering
  • Beregning av lønnsomhet i solenergiproduksjon på gården
  • Solcelleanlegg til kostpris

Du må stille tallmateriale knyttet til energi, drift og bygninger til disposisjon for prosjektet. Dette gjelder også i møte med de andre gårdsbrukerne på samlinger. Du må være villig til at det monteres målere på gården din, for å gjøre mer nøyaktige energimålinger. Vi ønsker at du stiller til intervju for oppslag i media, sosiale medier, rapporter osv. Du får delta på en til to samlinger per år på Mære Landbruksskole. Du må inngå en avtale om leveranse og tilbakekjøp av strøm med NTE Marked, og en avtale med nettselskapet NTE Net AS om nettilknytning for solcelleanlegget.

Å være pilotkunde betyr også at du deltar i et arbeid som kan være litt skiftende. Du må være forberedt på og fleksibel i forhold til endringer i opplegget.

Hvordan bli pilotkunde?

Registrer deg i skjemaet under. I løpet av de neste ukene vil vi velge ut 10 gårdsbruk som egner seg til å være med på pilotprosjektet.

Påmeldingsfrist: 30. juni

 

Mvh

Norsk Landbruksrådgivning, Smargrid, Mære Landbruksskole og NTE.

 

 Meld din interesse her: